Πρόσβαση στο αυτοκίνητο

Με την easyGΟ η επιβίβαση ενός ατόµου µε κινητικές δυσκολίες στο αυτοκίνητο δεν αποτελεί πλέον µια δύσκολη διαδικασία. Τώρα ο φροντιστής χωρίς κόπο βοηθάει τον ασθενή να μπει στο αυτοκίνητο όποτε το θελήσει.